Openmx

OpenMX openmx-square.org Na licencji: na licencji::GPL Lista aplikacji


OpenMX jest pakietem do nano-skalowego modelowania materiałowego w oparciu o przybliżenie funkcjonału gęstości. Kod używa metody pseudopotencjałów oraz pseudo-atomowej zlokalizowanej bazy funkcji. Implementacja oparta jest na modelu MPI oraz hybrydowym połączeniu OpenMP i MPI i jest dedykowana dla dużych obliczeń elektronowych, magnetycznych i położeń dla molekuł biologicznych oraz materiałów węglowych.


Dostępne instalacje