OpenFOAM

OpenFOAM OpenFOAM Na licencji: open-source Lista aplikacji

OpenFOAM® (Open Field Operation and Manipulation) jest pakietem służącym do rozwiązywania szerokiej gamy zagadnień, od złożonych obliczeń CFD włączając w to reakcje chemiczne, turbulencje i przewodnictwo cieplne po dynamikę ciała stałego i elektrodynamikę. Pakiet firmy OpenCFD Ltd. jest dostępny na zasadach Open Source.

Oprogramowanie jest napisane w języku C++. Zawiera metody do rozwiązywania konkretnych zagadnień inżynierskich, biblioteki do przygotowania siatki obliczeniowej i moduły do wizualizacji obszaru i siatki objętych obliczeniami oraz wyników obliczeń. Istnieje również możliwość dopisania własnych procedur dla innych zagadnień, które wykorzystują narzędzia dostępne w bibliotece.

OpenFOAM rozwiązuje równania różniczkowe cząstkowe za pomocą metody objętości skończonych na nieregularnych siatkach w trzech wymiarach przestrzennych.


Metody standardowe

 • Metody dla podstawowych zagadnień CFD
 • Przepływy nieściśliwe
 • Przepływy ściśliwe
 • Przepływy wielofazowe
 • Direct numerical simulation (DNS)
 • Spalanie
 • Przewodnictwo cieplne
 • Metody dynamiki molekularnej
 • Bezpośrednie symulacje Monte Carlo (DSMC)
 • Elektromagnetyzm
 • Analiza naprężeń dla ciała stałego
 • Finanse


Konstrukcja metod rozwiązywania

OpenFOAM jest nie tylko zbiorem gotowych metod rozwiązywania dla z góry określonych klas problemów inżynierskich, ale również środowiskiem programowania do symulacji własnych zagadnień. Zagadnienie typu:


 \frac{\delta \rho \vec{U}} {\delta t} + \nabla \cdot \phi \vec{U} - \nabla \cdot \mu \nabla \vec{U} = - \nabla p
 

zapisane jest w języku OpenFoam jako

solve
(
  fvm::ddt(rho, U)
 + fvm::div(phi, U)
 - fvm::laplacian(mu, U)
  ==
 - fvc::grad(p)
);

Pozwala to w ramach tego pakietu na utworzenie nowych, bądź modyfikację już istniejących metod rozwiązywania zagadnień wykorzystując biblioteki OpenFOAM.


Narzędzia

 • Pre-processing
 • Post-processing za pomocą Paraview i innych pakietów
 • Generacja i modyfikacja siatek


Biblioteki

 • Różne modele turbulencji
 • Różne modele transportu
 • Różne modele termofizyczne
 • Lagrange Particle Tracking
 • Kinetyka reakcji


Techniki

 • Solwery układów równań liniowych: preconditioning, metoda gradientów sprzężonych dla rzadkich układów symetrycznych i niesymetrycznych; multigrid
 • Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych: układy sztywne i niesztywne
 • Obliczenia równoległe: dekompozycja obszaru
 • Ruch siatki zgodny z danym ruchomym brzegiem
 • Metody numeryczne dla operatorów różniczkowych \nabla^2, \nabla \cdot, \nabla, \nabla \times, \delta / \delta t, 
\delta^2 / \delta t^2)


Dokumentacja i linki

Dostępne instalacje

 • Topola
  • openfoam/2.1.1
  • openfoam/5.0