Octave

GNU Octave Free Software Foundation Na licencji: na licencji::GNU Lista aplikacji

Pakiet GNU Octave jest klonem znanego oprogramowania matematycznego MATLAB opartym na filozofii open-source. Octave posiada względnie duża zgodność ze swoim pierwowzorem, w szczególności można próbować przenieść kod bezpośrednio pomiędzy dwoma pakietami.

Octave potrafi z powodzeniem naśladować wiekszość funkcji matematycznych MATLABa, jednak zasadniczą różnicą jest brak interfejsu graficznego.

Wiele opcjonalnych możliwości zapewnia dodatek octave-forge, zbiór różnych funkcji rozszerzających dla Octave.

Spis treści

Uruchamianie w ICM

Na komputerze rekin

Program uruchamiamy ustawiając środowisko i wydając polecenie:

 > use_octave
 > octave

Uprzejmie przypominamy, że na komputerze rekin nie wolno uruchamiać długich (a także wymagających pamięciowo) obliczeń.

Na komputerze halo2

Program uruchamiamy ustawiając środowisko (ładując odpowiedni moduł) i wydając polecenie:

 # module load octave
 # octave

Na klastrze halo2 możliwe jest uruchomienie programu GNU Octave zarówno na węźle dostępowym, jak i na węzłach obliczeniowych.

Na węźle dostępowym nie wolno uruchamiać długich i wymagających pamięciowo obliczeń; instalacja Octave służy głównie do pre- i postprocessingu, a także generowania wykresów itp. (w przypadku tego ostatniego, przy łączeniu się z komputerem przez ssh. należy pamiętać o opcji -Y).

W normalnym trybie pracy Octave powinien być uruchamiany na węzłach obliczeniowych (co umożliwia dłuższe i bardziej wymagające pamięciowo obliczenia; przypominamy o konieczności korzystania z systemu kolejkowego). W przypadku naprawdę czasochłonnych zadań dobrym pomysłem przeniesienie kodu do pakietu MATLAB (co zwykle nie nastręcza trudności; czasami nawet kod działa bezpośrednio, bez żadnych zmian), który w większości zastosowań działa szybciej i dodatkowo umożliwia obliczenia równoległe.

Dokumentacja

Dokumentację można czytać wydając jedno z poniższych poleceń (do wyboru)

 info octave
 man octave

Należy pamiętać o uprzednim ustawieniu środowiska poleceniem module load octave.

Dostęp do dokumentacji z uruchomionego programu

Dokumentację można też czytać wewnątrz uruchomionego programu - wystarczy wydać komendę:

 doc 

Opis konkretnej funkcji programu GNU Octave można wywołując polecenie help komenda, np.

 help bessel