Obliczenia rownolegle w programie MATLAB

(Przekierowano z Obliczenia równoległe w programie MATLAB)
Szkolenie
Regulamin szkoleń
Temat: tytuł:=Obliczenia równoległe w programie MATLAB
Prowadzący: prowadzone przez::Bartosz Borucki, prowadzone przez::Maciej Szpindler
Termin: 28 III 2012 (9-16)
Poprzednie terminy: 12 I 2011
Miejsce: ICM, Pawińskiego 5A

http://www.icm.edu.pl/kdm.static/mapki/

Kontakt: Katarzyna Kulczycka
Opłata za szkolenie
Procedura dokonywania płatności
Użytkownicy ICM: nieodpłatnie
Studenci oraz doktoranci: 0 zł
Pozostali pracownicy
akademiccy i pracownicy
instytutów PAN:
0 zł
Pozostali uczestnicy: 0 zł
Wpłaty
Wpłaty prosimy dokonywać na konto
Bank Millennium SA
59 1160 2202 0000 0000 6084 9685
po otrzymaniu maila potwierdzającego
rezerwację miejsca na szkoleniu.
Lista wszystkich szkoleń
POWIEW: Program Obliczeń Wielkich Wyzwań Nauki i Techniki


Program szkolenia

  • Podstawowe konstrukcje w programowaniu równoległym
  • Tworzenie zadania równoległego - batch job
  • Zrównoleglanie wykonania pętli
  • Interakcyjne obliczenia równoległe - pmode
  • Tryb smpd
  • Tworzenie zadań równoległych - distributed job
  • Uruchamianie zadań równoległych na klastrze obliczeniowym


Wymagania wstępne: znajomość środowiska dotyczy::MATLAB (patrz: Wprowadzenie do obliczen w programie MATLAB)

Linki:

Czas trwania kursu: godz. 9.00 - 16.00

Zgłoszenia: szkolenia.at.icm.edu.pl

Slajdy: PDF


Szkolenie prowadzone jest w ramach projektu POWIEW