Nwchem

NWChem nwchem-sw.org Na licencji: Lista aplikacji


NWChem jest pakietem do obliczeń kwantowo-mechanicznych wykorzystujących metodę ab initio dla obliczeń molekularnych. Pozwala na prowadzenie obliczeń kwantowych oraz dynamiki molekularnej dla moleuł. Został zaprojektowany do obliczeń równoległych na setkach procesorów oraz na pojedynczym rdzeniu obliczeniowym. Pakiet umożliwia wykonywanie mechaniki i dynamiki molekularnej, obliczeń w reżimie funkcjonału gęstości, oraz czasowo zależnego funkcjonału gęstości.


Dostępne instalacje