Neuron

Neuron http://www.neuron.yale.edu Na licencji: darmowa Lista aplikacji


Neuron jest pakietem pozwalającym na modelowanie pojedynczych neuronów jak i całych sieci neuronowych. Program ten pozwala na generowanie plików input-owych przy użyciu języka skryptowego hoc, ale pozwala również na korzystanie z interfejsu Pythona. Neuron jest zrównoleglony przy użyciu MPI'a oraz pozwala na stosowanie wielu wątków wewnątrz jednego węzła obliczeniowego.


Dostępne instalacje

  • Nostromo
    • neuron/7.3-dev
    • neuron/7.3-dev-old
    • neuron/7.4-dev