Nec

Languages:   Polski
Komputer
PBaran s.jpg
Instalacja: NEC SX-Aurora TSUBASA A300-8
Model:
Nazwa: PBaran
Typ procesora: NEC Vector Engine Processor + Intel Xeon Gold 6126
Architektura: x86_64
Reprezencja danych: little-endian
Częstotliwość
taktowania:
1.4 Ghz (VE) + 2.6 GHz (CPU)
Liczba procesorów
w węźle:
8 x 8 rdzeni (VE) + 2 x 12 rdzenie (CPU)
Ilość pamięci
w węźle:
8 x 48 GB (VE) + 192 GB Host
System plików: Lustre (rozproszony system plików)
System operacyjny: Linux
System kolejkowy: Slurm
Wszystkie komputery | okeanos | boreasz | nostromo | hydra | topola
Podręcznik | Programowanie

Spis treści

Architektura

....

Użytkowanie i przeznaczenie

...

Zasady korzystania

...

System kolejkowy i zadania użytkowników

Zainstalowanym systemem kolejkowym jest Slurm (w trybie native). Do uruchamiania zadań należy używać poleceń salloc lub sbatch (tryb wsadowy).

Aby przygotować zadanie obliczeniowe, należy stworzyć skrypt (plik) zawierający listę żądanych zasobów oraz sposób uruchomienia programu. Przykłady skryptów zamieszczono na stronie Slurm.

System plików i przechowywanie danych

System korzysta z rozposzonego systemu plików w implementacji Lustre [1].

Limity

Środowisko użytkownika

Klaster obsługuje system operacyjny Linux (specjalna wersja systemu SLES).

Do ustawiania środowiska (ścieżki dostępu, biblioteki) służy narzędzie modules. Pełna dokumentacja dostępna jest po wydaniu polecenia: man module. Najważniejsze polecenia to:

module avail (Lista dostępnych modułów)

module list (Lista modułów aktualnie załadowanych przez użytkownika)

module load <nazwa modułu>

module unload <nazwa modułu>

Zainstalowane aplikacje

Słowniczek

(w języku angielskim)

  1. Lustre - rozproszony system plików