Najczęściej zadawane pytania

  • Czy jeśli uruchomię zadanie na danym węźle halo2, nawet wykorzystując tylko jeden rdzeń, to czy cały węzeł jest blokowany na potrzeby tego zadania? Czy mając dwa zadania, każde wykonujące obliczenia na jednym rdzeniu, i wstawiając je do kolejki osobno nie blokuję przypadkiem dwóch węzłów mimo, że mógłbym wykorzystać np narzędzie mpiexec, żeby te dwa zadania skleić w jedno zadanie dwurdzeniowe?

[Odpowiedź] W przypadku klastra halo2 węzły nie sa blokowane na rzecz pojedynczego zadania, o ile zadanie to wymaga zasobów mniejszych niż dostępne w jednym węźle (dotyczy to zarówno liczby rdzeni jak i ilości pamięci RAM). Czyli, jeśli jakieś drugie zadanie zmieści się w pozostałych zasobach węzła, to system kolejkowy będzie próbował to zadanie tam "upchać". Uwaga ta dotyczy halo2. Na kilku innych systemach ICM, takie współdzielenie nie jest już niestety możliwe, lub jest w pewnym sensie ograniczone.

  • W jaki sposób system na halo2 przydziela pamięć operacyjną do zadań?


[Odpowiedź] Ilość pamięci RAM dzielona jest przez liczbę rdzeni, które są wymagane, czyli proporcjonalnie. Węzły nie współdzielą pamięci.