Mrbayes

MrBayes mrbayes.sourceforge.net Na licencji: GNU Lista aplikacji

MrBayes jest pakietem pozwalającym na badanie wnioskowanie Bayesiana oraz wyboru modeli z szerokiej klasy filogenetycznych i ewolucyjnych modeli. Kod używa łańcuchów Markova w metodzie Monte Carlo (MCMC) dle przewidywanie potencjalnego rozkładu parametrów modelu.

Dostępne instalacje