Modelowanie

Modelowanie w ICM
Mod. biomolekularne
Projektowanie leków
Numeryka
Wizualizacja
Inna działalność

W dziale tym można znaleźć informacje na temat szeroko pojętego modelowania naukowego: modelowanie biomolekularnego, projektowania leków, wizualizacji naukowej, modeli matematycznych i ich numerycznych rozwiązań. W odpowiednich działach można również znaleźć nazwiska pracowników ICM, którzy zajmują się doradztwem w sprawach modelowania. Serdecznie zapraszamy na konsultacje w ICM!