MedeA

Oprogramowanie MedeA
Produkt: MedeA
Producent: Materials Design
Licencja: płatna
Wersja: wersja:=2.10.6
Email: maria@icm.edu.pl
Oprogramowanie MedeA w ICM
O pakiecie MedeA
MedeA w ICM
Dostęp do klastra halo2
Nazapki

MedeA firmy Materials Design jest środowiskiem przeznaczonym do projektowania materiałów przy pomocy komputerów. Rozwinięcie nazwy MedeA - "Materials Exploration and Design Analysis" (badanie i analiza projektowa materiałów) - trafnie opisuje funkcjonalność oprogramowania. MedeA znajduje zastosowanie przy badaniu własności ciał stałych, powierzchni oraz obszarów granicznych (ang: interface) dla związków nieorganicznych, ale może być również użyta do badania substancji organicznych. MedeA pozwala użytkownikowi na selekcjonowanie, wyświetlanie, badanie oraz edytowanie struktur trójwymiarowych.

Środowisko MedeA w sposób bezpośredni udostępnia zestaw modułów pozwalających na:

  • zaawansowane możliwości przeszukiwania baz struktur krystalicznych takich jak ICSD, NIST Crystal Data, czy Pauling (ponad 300 tys. rekordów);
  • budowę oraz edycję modeli na poziomie atomowym;
  • przeprowadzanie obliczeń struktur i własności termodynamicznych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi (pakiety VASP, Phonon, Electra);
  • przechowywanie i odtwarzanie uzyskanych wyników za pomocą nowatorskiej infrastruktury bazodanowej;
  • wizualizację oraz analizę otrzymanych wyników.

MedeA została zaprojektowana z myślą o rozwiązywaniu większości problemów występujących w nauce o materiałach (ang: Materials Science), takich jak: własności strukturalne, termiczne, mechaniczne, chemiczne, elektronowe, optyczne i magnetyczne ciał stałych, materiałów warstwowych, powierzchni i obszarów granicznych. Każdy z modułów symulacyjnych i bazodanowych dostępnych w MedeA może być użyty niezależnie od pozostałych, ale pełne możliwości oprogramowania uzyskuje się dopiero przy łącznym użyciu kilku z nich.

Szkolenia

ICM organizuje różnorodne szkolenia dla użytkowników w zakresie wykorzystania zainstalowanego oprogramowania, m.in. także pakietu MedeA.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z oprogramowania Medea (5 listopada 2015).

Przykładowe szkolenia przeprowadzone w ubiegłych latach to:

Aktualna informacja o planowanych szkoleniach znajduje się tutaj.

Dostępne instalacje