METIS

METIS metis Na licencji: GNU Lista aplikacji

METIS jest zbiorem sekwencyjnych programw pozwalających na podział grafów, siatek różnic skończonych oraz generowanie reprezentacji macierzy rzadkich o zmniejszonym rzędzie. Algorytmy zaimplementowane w METIS bazują na wielopoziomowej redukcji dwusiecznej, wielopoziomowych k-ścieżkach oraz schematach wielo-ograniczonego partycypowania.