Logowanie do ICM

Languages:   Polski  • English
Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne


Nazwa konta i hasło

Nazwa konta użytkownika i hasło tworzone są w momencie rejestracji użytkownika w bazie grantów (dotyczy kierownika grantu) lub na etapie dodawania współwykonawcy do grantu. Hasło wysyłane jest automatycznie mailem, na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

 • Nazwa konta składa się z max. 8 znaków. Nie jest to adres mailowy podawany przy pierwszej rejestracji w bazie grantów, lecz login tworzonym w drugim etapie rejestracji.
 • Uwaga: hasło wygenerowane na formularzu nie jest aktywowane. Należny używać tylko hasła wysłanego drogą mailową.
 • Kierownik grantu powinien również utworzyć konto składające się z max.8 znaków, dodając siebie jako współwykonawcę do grantu

W razie trudności z uzyskaniem prawidłowego hasła do konta prosimy o wysłanie maila na adres pomoc@icm.edu.pl


Dostęp do ICM

Aby móc korzystać z zasobów obliczeniowych ICM, należy zalogować się na komputer dostępowy login.icm.edu.pl za pomocą protokołu SSH, przy użyciu nazwy konta, jakie założyliśmy w systemie grantowym (do logowania nie używamy adresu e-mail!).

Na osobnych stronach można znaleźć przykłady połączeń z komputerów z systemem Windows oraz UNIX/Linux.

Zlecanie zadań na systemy hydra oraz topola możliwe jest bezpośrednio z komputera login.icm.edu.pl. W przypadku pozostałych systemów wymagany jest dodatkowy krok logowania wykonany z komputera login.icm.edu.pl, np. ssh boreasz, ssh nostromo, ssh notos.

Pierwsze logowanie

Przy pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła. Nowe hasło powinno składać się z minimum 8 znaków oraz zawierać z trzech z czterech klas (cyfry, małe litery, wielkie litery, inne znaki).

Na ekranie pojawią się komunikaty:

WARNING: Your password has expired.
You must change your password now and login again!
Changing password for user login_użytkownika
Enter login(LDAP) password:        <----- wpisać hasło początkowe z maila
New password:                 <----- wpisać nowe hasło
Retype new password:            <-----ponownie wpisać nowe hasło
LDAP password information changed for username
Pierwsze logowanie.png
 • Uwaga:przy wprowadzaniu hasła na ekranie nic się nie dzieje tzn. nie miga kursor ani nie pojawiają się żadne znaki ukrywające wprowadzane hasło. Po wprowadzeniu hasła należy wcisnąć enter.
 • Jeśli hasło przesłane mailem nie dotarło do użytkownika na etapie rejestracji, wskazane jest w pierwszej kolejności sprawdzenie katalogu spam w poczcie. Jeśli pojawią się dalsze trudności prosimy o wysłanie maila na adres pomoc@icm.edu.pl.
 • Zmiany hasła można dokonać ponownie posługując się poleceniem passwd. Zmieniane hasło nie może być: palindromem, ciągiem sąsiednich znaków z klawiatury oraz podobne do hasła poprzedniego.