Licencje krajowe

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

ICM od kilkunastu lat koordynuje zakup licencji krajowej dla wybranych pakietów oprogramowania naukowego. Zainteresowane jednostki zgłaszają corocznie zapotrzebowanie na określoną liczbę licencji, a ICM w ich imieniu prowadzi negocjacje z producentem oraz pokrywa z przyznanej przez MNiSW dotacji część kosztów licencji.

Accelrys

Fluent

Schroedinger

Tripos

Oprogramowanie zainstalowane w ICM

Wykaz oprogramowania zainstalowanego w ICM dostępny jest na osobnej stronie.