LAPACK

LAPACK
Produkt: Biblioteka LAPACK
Producent: LAPACK
Licencja:
Wersja:
Email: numeryka@icm.edu.pl

Linear Algebra PACKage jest zbiorem procedur numerycznych z zakresu algebry liniowej, napisanych w Fortranie. Zawiera procedury służące do rozwiązywania układów równań liniowych, aproksymacji liniowej, rozwiązywania zagadnień własnych i wyznaczania rozkładu macierzy według wartości szczególnych. Powstał na bazie starszych pakietów LINPACK i EISPACK. Procedury w nim zawarte zostały zmodyfikowane z myślą o komputerach o nowoczesnej architekturze, na których są one bardziej efektywne. Całość pakietu lub wybrane procedury są dostępne publicznie.

Patrz również: CLAPACK, Fortran-to-Java LAPACK, LAPACK++, LAPACK95, ScaLAPACK.

Klaster AMD Opteron halo

LAPACK zawarta jest w bibliotece liblapack. Informacja o niej znajduje się w podkatalogu doc/ katalogu instalacyjnego danego kompilatora. LAPACK jest również częścią biblioteki ACML - AMD Core Math Library dostępnej m.i. w ramach biblioteki NAG. Informacje można znależć w podkatalogu doc/ katalogu instalacyjnego kompilatora.


Cray X1E tornado

LAPACK jest częścią biblioteki LibSci - zbioru zoptymalizowanych na Cray X1 procedur numerycznych. LibSci jest dostarczany wraz ze środowiskiem programistycznym Cray i automatycznie ładowany z modułem PrgEnv. Pracuje w modzie MSP i SSP, z danymi 32- i 64-bitowymi. LibSci zawiera również wersję równoległą ScaLAPACK. Domyślna biblioteka 32-bitowa dolinkowana jest opcją -lsci, wersja 64-bitowa jest dolinkowana opcjami -s default64 w przypadku Fortranu i -l sci64 w przypadku C/C++. Więcej informacji można uzyskać wpisując komendy man lapack, man intro_lapack.