Kto może zostać użytkownikiem

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

Użytkownikiem może zostać każdy pracownik i doktorant (przy akceptacji opiekuna naukowego) polskiej wyższej uczelni lub jednostki naukowej. Dostęp do zasobów ICM odbywa się w ramach tzw. grantów obliczeniowych.

Użytkownik może:

  • wystąpić o własny grant obliczeniowy (zostać kierownikiem grantu)
  • zostać współwykonawcą grantu (po zgłoszeniu przez kierownika grantu)
  • założyć grant na potrzeby zajęć dydaktycznych

W pierwszym kroku należy zarejestrować się w bazie grantów ICM oraz wystąpić o grant obliczeniowy.