Systemy obliczeniowe

Languages:   Polski  • English


Poniżej przedstawiamy zestawienie i krótką charakterystykę maszyn obliczeniowych ICM. Sposób dostępu opisany został w podręczniku użytkownika.

Systemy obliczeniowe ICM

Okeanos foto.jpg
Okeanos 
Cray XC40
Linux x86_64
Topola.jpg
Topola 
Huawei E9000
Linux x86_64
Nostromo3.jpg
Nostromo 
IBM Blue Gene/Q
Linux ppc64
P775 large.jpg
Boreasz 
IBM Power775
AIX
Ibrixw.jpg
Hydra 
HP BladeSys./Actina
Linux x86_64
Bgp notos.JPG
Notos 
IBM Blue Gene/P
Linux ppc32

Ogólna charakterystyka maszyn

typ obliczeń

dostępne
komputery

sposób
dostępu
[1]

maks. rozmiar zadania

udostępniony
w ramach
projektu

równoległego

sekwencyjnego

CPU / czas pamięć CPU / czas pamięć
ultra-skalowalne

okeanos
Cray XC40
Linux x86_64

zdalny, wsadowy 256 węzłów - - - OCEAN logo.png
ogólne topola
Huawei E9000
Linux x86_64
zdalny, wsadowy, inteaktywny, gridowy [2], interaktywny, graficzny - - - - Plgrid logo.png

hydra
HP BladeSystem
Actina Solar
Linux x86_64

zdalny, wsadowy, inteaktywny, graficzny, gridowy [3]

- - - - Plgrid logo.png
drobno-
ziarniste [4]
notos
IBM Blue Gene/P
Linux ppc32
zdalny, wsadowy 2048 rdzeni / 1 min (testy) 2 TB 4 rdzenie / 32 h 4 GB Logo powiew bez napisu.png

nostromo
IBM Blue Gene/Q
Linux ppc64

zdalny, wsadowy - - - - CePT logo.jpg
grubo-
ziarniste [5]

boreasz
IBM Power 775
AIX ppc64

zdalny, wsadowy 2432 rdzeni / 5 h
512 rdzeni / 24 h
9.7 TB
2 TB
32 rdzenie / 24 h 128 GB Logo powiew bez napisu.png
akcelerowane

hydra/grom
Nvidia
GeForce 480GTX
Linux x86_64

zdalny, wsadowy - - - - CePT logo.jpgObjaśnienia

  1. Dostęp zdalny (ssh) Wikipedia
  2. Dostęp gridowy Wikipedia
  3. Dostęp gridowy Wikipedia
  4. Obliczenia drobnoziarniste Wikipedia
  5. Obliczenia gruboziarniste Wikipedia

Materiały archiwalne

Informacje o systemach i komputerach dużej mocy wycofanych z eksploatacji można znaleźć na stronie poświęconej historii superkomputerów ICM.