Kierownik oraz nowi współwykonawcy grantu

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

Na każdym etapie grantu możliwe jest dodanie współwykonawcy do grantu, których dodać może kierownik grantu. Rolą kierownika jest koordynowanie grantu, wszelkich działań sprawozdawczych współwykonawców, gromadzenie informacji o publikacjach współwykonawców związanych z grantem oraz dbanie o to aby w w publikacjach znalazły się odwołania do obliczeń wykonanych w ICM.
Istotne jest też aby współwykonawcy grantu, prowadzący obliczenia w ICM w więcej niż jednym grancie, prawidłowo przypisywali obliczenia do numerów grantów, tak aby czasy wykorzystania zasobów zostały zarejestrowane do właściwego grantu.