Intel

Spis treści

Intel® Parallel Studio XE Cluster Edition

ICM udostępnia pakiet kompilatorów i bibliotek Intel® Parallel Studio XE Cluster Edition.
Zainstalowany jest na klastrach hydra i topola w kilku wersjach - użytkowników zainteresowanych listą dostępnych wersji odsyłamy do stron poszczególnych klastrów.
W skład pakietu wchodzą:

 • kompilatory języków C, C++ oraz Fortran
 • biblioteka MPI
 • biblioteki numeryczne
  • MKL czyli Intel® Math Kernel Library (dokładniej opisana poniżej)
  • IPP Intel® Integrated Performance Primitives
  • TBB Intel® Threading Building Blocks, dostępna także w wersji otwartej
 • debuggery
 • narzędzia do analizy kodu

Pełna lista dostępnych narzędzi znajduje się na oficjalnych stronach produktu.

Skrócona instrukcja obsługi

Moduły dzielą się na dwie gałęzie - sekwencyjną (dla aplikacji jednowątkowych, ewentualnie zrównoleglonych OpenMP) i równoległą (dla aplikacji korzystających z MPI). Na dowolnym węźle komputera hydra/topola wykonujemy jedno z dwóch poleceń:

 # Aplikacje jednowątkowe/OpenMP:
 module load compilers/intel
 # Aplikacje MPI
 module load mpi/intel
 

Polecenie ustawi środowisko najnowszej wersji kompilatorów i bibliotek, wraz ze wszystkimi poprawkami. Użytkownik może także wybrać wersję, którą chce załadować, np.

 module load compilers/intel/13.1.3
 

Listę dostępnych wersji otrzymuje się poleceniem:

 module avail compilers/intel
 

Przykładowo:

 [spj@wn1040 ~]$ module avail compilers/intel
 --------------------- /icm/hydra/software/icm/module-files ---------------------
 compilers/intel/13.1.3 
 compilers/intel/14.0.0 
 compilers/intel/14.0.1
 compilers/intel/latest
 

Poniżej znajduje się krótki opis, jak używać kompilatorów i niektórych bibliotek.

Kompilatory i środowisko uruchomieniowe

Kompilatory poszczególnych języków uruchamia się następującymi poleceniami:

 • C: icc, mpicc
 • C++: icpc, mpicxx
 • Fortran (wszystkie wersje): ifort, mpifc, mpif90, mpif77
Error.png W przypadku problemów z uruchamianiem aplikacji równoległych

poleceniem mpirun, w pierwszej kolejności należy przejść na

mpiexec.hydra

Powyższe kompilatory, oprócz oczywistego wsparcia dla procesorów firmy Intel®, mogą generować pliki wykonywalne i biblioteki również dla procesorów AMD®. Firma wydaje krótkie broszurki zawierające przegląd najważniejszych opcji dla poszczególnych procesorów:

Biblioteka numeryczna MKL

Znana przede wszystkim z dobrze zoptymalizowanych (nie tylko pod procesory firmy Intel®) implementacji procedur bibliotek BLAS, LAPACK i FFTW. Zalecamy używanie tej biblioteki, zarówno pod procesorami firmy Intel® jak i AMD®.

Firma Intel® udostępnia wygodną aplikację internetową pokazującą, jak linkować programy z biblioteką MKL. Pełna dokumentacja biblioteki znajduje się na jej stronie domowej.