Hypre

Hypre CASC przy LLNL Na licencji: LGPL 2.1 Lista aplikacji

Biblioteka Hypre służy do rozwiązywania wielkich, rzadkich układów równań liniowych na komputerach równoległych. Do komunikacji wykorzystuje ona bibliotekę MPI.

Konfiguracja na klastrze halo2

Na klastrze biblioteka dostępna jest w dwóch konfiguracjach:

 • wersja 2.0.0 (stabilna)
  • zainstalowana w katalogu /opt/hypre/2.0.0/gcc4.3.4-acml4.2.0,openmp/
  • wykorzystanie biliotek BLAS i LAPACK w implementacji ACML (wersja 4.2.0)
  • wykorzystanie biblioteki OpenMP (w implementacji GCC 4.3.4)
 • wersja 2.8.0b (beta, ale zalecana przez producenta)
  • zainstalowana w katalogu /opt/hypre/2.8.0b/gcc4.3.4-acml4.2.0/
  • wykorzystanie biliotek BLAS i LAPACK w implementacji ACML (wersja 4.2.0)
  • biblioteka dostępna także w wersji dynamicznej

Dokumentacja

 • dokumentacja wersji 2.0.0
  • zainstalowana w katalogu /opt/hypre/2.0.0/gcc4.3.4-acml4.2.0,openmp/doc/
 • dokumentacja wersji 2.8.0b
  • zainstalowana w katalogu /opt/hypre/2.8.0b/gcc4.3.4-acml4.2.0/doc/
 • najnowszą dokumentację można zawsze znaleźć stronie głównej programu (referencja i podręcznik użytkownika; bezpośredni link)