Genesis

GENESIS genesis-sim.org Na licencji: GNU Lista aplikacji

GENESIS (The GEneral NEural SImulation System) jest środowiskiem obliczeniowym pozwalającym na tworzenie realistycznych modeli neurobiologicznych na wielu poziomach od komórkowych poprzez sieci neuronów aż do całego układu nerwowego. Pakiet pozwala na równoległe prowadzenie obliczeń przy zachowaniu przejrzystości oraz łatwości zrozumienia zachodzących procesów.

Dostępne instalacje

  • Hydra
    • genesis/parallel/2.3.1
    • genesis/sequential/2.3
  • Topola
    • genesis/parallel/2.3.1
    • genesis/sequential/2.3