GSL

GNU Scientific Library Free Software Foundation Na licencji: GNU Lista aplikacji

GSL (GNU Scientific Library) to biblioteka numeryczna dla programistów C/C++ udostępniana na zasadach open-source. Zawiera szeroką gamę ponad 103 procedur matematycznych, obejmujących:

 • Liczby zespolone
 • Funkcje wielomianowe
 • Funkcje specjalne
 • Wektory i macierze
 • Permutacje
 • Sortowanie
 • Wsparcie dla biblioteki numerycznej algebry liniowej BLAS
 • Algebrę liniową
 • Zagadnienia własne
 • FFT
 • Kwadratury
 • Generatory losowe
 • Funkcje statystyczne
 • Histogramy
 • Całkowanie metodami Monte Carlo
 • Wyżarzanie
 • Równania różniczkowe
 • Interpolację
 • Różniczkowanie numeryczne
 • Aproksymację Czebyszewa
 • Problemy minimalizacyjne
 • Stałe fizyczne
 • Metody najmnijszych kwadratów
 • Transformaty falkowe


Podręczniki biblioteki GSL