Kompilatory Fortran

(Przekierowano z Fortran)
Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

Na każdej maszynie obliczeniowej dostępny jest kompilator języka Fortran (77 i 90).

Spis treści

halo2

Na halo2 dostępne są kompilatory GNU oraz komercyjne kompilatory firmy Portland Group. Kompilatory GNU są dostępne bezpośrednio po zalogowaniu. Domyślną wersją jest 4.3.6 (wywoływana przez gfortran) , dostępne są także wersje 4.6.3 i 4.4.7 wywoływane odpowiednio poleceniami gfortran-4.6.3 i gfortran-4.4.7.

Aby użyć kompilatorów firmy Portland Group należy skorzystać z narzędzia module, w celu sprawdzenia dostępnych kompilatorów należy wpisać polecenie:

module avail

Aby skorzystać z wersji numer kompilatora PGI należy załadować odpowiedni moduł:

module load pgi/numer 

Kompilatory Fortrana 77, 90 oraz 95 firmy Portland Group wywoływane są poleceniem pgf77, pgf90 oraz pgf90 odpowiednio.

hydra

Na komputerze hydra dostępne są otwarte kompilatory GNU i Open64 oraz komercyjne firm Portland Group (aktualnie Nvidia) i firmy Intel. Kompilatory GNU są dostępne bezpośrednio po zalogowaniu w wersji 4.4.7. Po załadowaniu modułu compilers/gnu/4.8.1 dostępna jest, także wersja 4.8.1.

Aby użyć kompilatorów firm Portland Group lub Intel oraz Open64 należy załadować odpowiedni moduł. Lista dostępnych modułów może być wyświetlona poleceniem: module avail, moduły wczytuje się poprzez: module load nazwa_modulu. Moduły te są widziane tylko na węzłach obliczeniowych.

  • Po załadowaniu jednego z modułów compilers/pgi kompilatory Fortrana 77, 90 oraz 95 firmy Portland Group wywoływane są poleceniem pgf77, pgf90 oraz pgf90 odpowiednio.
  • Po załadowaniu jednego z modułów compilers/intel kompilatory Fortrana 77, 90 oraz 95 firmy Intel wywoływane są poleceniem ifort.
  • Po załadowaniu jednego z modułów compilers/open64 kompilatory Fortrana 90 oraz Fortrana 95 wywoływane są poleceniami openf90 oraz openf95.

nostromo

Na nostromo dostępna są kompilatory GNU oraz kompilatory IBM XL. Oba kompilatory są dostępna po zalogowaniu.

Kompilator GNU jest w wersji 4.4.7 i jest uruchamiany komendą gfortran

Kompilatory IBM są dostępne w wersji 14.1 i dla Fortrana 77, 90, 95, 2003, 2008 wywoływane są poleceniami bgxlf, bgxlf90, bgxlf95, bgxlf2003, bgxlf2008, odpowiednio. Ponadto dostępna jest dla nich wersja thread safe, pozwalająca na bezpieczne kompilowanie programów wielowątkowych (do polecenia należy dodać końcówkę _r np. bgxlf90_r).

Zalecane jest korzystanie z kompilatorowi IBM w wersji thread safe

boreasz

Na boreasz dostępne są kompilatory IBM XL, są one dostępne bezpośrednio po zalogowaniu. Komendy do wywalania kompilatorów Fortran 77, 90, 95, 2003, 2008 są odpowiednio xlf, xlf90, xlf95, xlf2003, xlf2008. Ponadto dostępna jest dla nich wersja thread safe, pozwalająca na bezpieczne kompilowanie programów wielowątkowych (do polecenia należy dodać końcówkę _r np. bgxlf90_r).

Zalecane jest korzystanie z kompilatorowi IBM w wersji thread safe

notos

Na notos dostępna są kompilatory GNU oraz kompilatory IBM XL. Kompilatory IBM są dostępne bezpośrednio po zalogowaniu w wersji 11.1. Kompilatory GNU są w wersji 4.1.2 i wymagają załadowania modułu gnu_comp (module load gnu_comp).

Kompilatory Fortran 77, 90, 95, 2003, 2008 firmy IBM są wywoływane przez komendy xlf, xlf90, xlf95, xlf2003, xlf2008, odpowiednio. Ponadto dostępna jest dla nich wersja thread safe, pozwalająca na bezpieczne kompilowanie programów wielowątkowych (do polecenia należy dodać końcówkę _r np. bgxlf90_r).

Kompilatory GNU są wywoływane przez komendę powerpc-bgp-linux-gfortran. Należy zwrócić uwagę ze domyślne kompilatory GNU (gfortran) są kompiltorami dla węzła dostępowego i nie należy nimi kompilować programów uruchamianych na węzłach obliczeniowych.