Fluent: Licencja krajowa

ANSYS
Fluent ansys logo.gif
Produkt: ANSYS Multiphysics
Producent: ANSYS
Licencja:
Wersja: 16.2 17.1
Email: ansys@icm.edu.pl
Licencja krajowa
Konfiguracja
Poradnik
Wstęp
Meshing (konstrukcja siatek)
Uruchamianie - podstawy
Tryb wsadowy
Obliczenia równoległe
Fluent sekwencyjny
Fluent równoległy
Wstawianie do kolejki
Program Gambit
Informacje ogólne
Uruchamianie
Rozmaitości
Projekty użytkowników
Linki

Informacje bieżące

Ogłoszenia bieżące znajdują się na głównej stronie oprogramowania ANSYS.


Zmiany w konfiguracji serwera licencji

Error.png Od 30.6.2015 zmieniają się dane serwera licencji. Zamiast serwera licences.icm.edu.pl należy podać licenses2.icm.edu.pl. Reszta ustawień pozostaje bez zmian

Konfiguracja serwera licencji

 • Ze strony ANSYS należy pobrać wersję bieżącą pakietu (dla większości użytkowników) ANSYS Academic Research CFD. Po dane logowania na tę stronę należy zwrócić się do firmy SymKom.
 • Nie powinno być potrzeby pobierania pakietu z serwerem licencji.
 • Przy instalacji w oknie konfiguracji licencji podać:
  • ANSYS Licensing Interconnect port number - 1734
  • ANSYS FLEXlm port number - 1723
  • jako serwer - licenses2.icm.edu.pl
 • Powyższe numery portów są inne niż domyślnie proponowane. Proszę zwrócić na to uwagę.
 • Zmiana ustawień serwera licencji nie wymaga reinstalacji pakietu. Zmiany wprowadza się za pomocą programu ANSLIC_ADMIN (Windows: Start> All Programs> ANSYS x.y> ANSYS Client Licensing> Client ANSLIC_ADMIN Utility x.y)
 • W przypadku problemów z dostępem do serwera licencji należy upewnić się u administratorów sieci w swojej jednostce, czy nie jest blokowany dostęp do serwera licenses2.icm.edu.pl na portach 1723, 1724, 1734 oraz 7242. Jest to główna przyczyna większości problemów zgłaszanych do nas.
Error.png Na komputerze, na którym uruchamiane są obliczenia, należy jednorazowo uruchomić program ANSLIC_ADMIN, wybrać zakładkę "Set License Preferences for User" i ustawić kolejność licencji, jakie będą pobierane z serwera. W zakładce Solver i PrepPost na pierwszym miejscu powinien znaleźć się Ansys Academic Research CFD (lub Ansys Academic Research POLYFLOW).

Gambit - konfiguracja

Error.png Edytor siatki GAMBIT nie jest już rozwijany ani dostarczany przez firmę ANSYS.

Ustawienie zmiennych środowiskowych

 • System Unix (powłoka csh lub tcsh):
setenv FLUENT_LICENSE_FILE 7242@licences.icm.edu.pl
 • System UNIX (powłoka bash, sh lub ksh):
FLUENT_LICENSE_FILE=7242@licences.icm.edu.pl
export FLUENT_LICENSE_FILE
 • System Windows
  • Ustawienia -> panel sterowania -> system -> Zaawansowane -> Zmienne środowiskowe ->
   nowa nazwa: FLUENT_LICENSE_FILE, wartość: 7242@licences.icm.edu.pl

Ustalanie numeru IP

Swój numer IP na potrzeby licencji (tzw. publiczny) można sprawdzić przez dowolną stronę typu: http://whatismyipaddress.com czy http://www.whatismyip.com. Numery z zakresu 192.168.0.0–192.168.255.255 lub 172.16.0.0–172.31.255.255 są numerami sieci wewnętrznej jednostki.

Informacje archiwalne...