FLUENT

ANSYS
Fluent ansys logo.gif
Produkt: ANSYS Multiphysics
Producent: ANSYS
Licencja:
Wersja: 16.2 17.1
Email: ansys@icm.edu.pl
Licencja krajowa
Konfiguracja
Poradnik
Wstęp
Meshing (konstrukcja siatek)
Uruchamianie - podstawy
Tryb wsadowy
Obliczenia równoległe
Fluent sekwencyjny
Fluent równoległy
Wstawianie do kolejki
Program Gambit
Informacje ogólne
Uruchamianie
Rozmaitości
Projekty użytkowników
Linki
Error.png Strona nie jest już aktualizowana. Zapraszamy na nową stronę oprogramowania ANSYS w ICM.

Informacje dla użytkowników oprogramowania firmy ANSYS

15 grudnia 2015
W związku z zaleceniami firmy ANSYS dotyczącymi bezpieczeństwa serwera licencji w dniu dzisiejszym została zainstalowana jego nowa wersja, R170RC1P01.
24 lipca 2015
Procedura przetargowa została zakończona, lada dzień do ośrodków zostaną rozesłane faktury.
1 lipca 2015
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami rozesłanymi do użytkowników trwa procedura przetargowa na oprogramowanie ANSYS w formule Multiphysics Campus Solution. Otwarcie ofert przewidziane jest na 3 lipca.
15 października 2014
Rozpoczynamy zbieranie zgłoszeń do udziału w licencji krajowej na pierwszą połowę roku 2015. Termin składania zgłoszeń mija 24 października. Informacje szczegółowe na temat warunków można uzyskać pod adresem e-mail podanym po prawej stronie lub pod telefonem 22 8749 340.
10 października 2014
W dniu 10.10.2014 o godz. 8:36 zaktualizowano oprogramowanie serwera licencji krajowej ANSYS, do wersji v 1.5.0 (20140820).
6 grudnia 2013
W chwili obecnej nie ma możliwości uruchamiania oprogramowania Ansys w wersji 15 do czasu migracji serwera licencji na nową maszynę. Oczekujemy na nowe kody licencyjne. Planowane uruchomienie nowego serwera - początek przyszłego tygodnia.
5 grudnia 2013
Trwa postępowanie przetargowe na licencję krajową. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu - ok. 15 grudnia.
23 września 2013
Rozpoczęliśmy zbieranie deklaracji uczestnictwa w licencji krajowej.
10 września 2013
Obserwujemy nieprawidłowe zachowanie serwera licencji i wynikające z tego fałszywe limitowanie dostępnej puli licencji. Trwają prace nad usunięciem błędu, problem jest niezależny od ICM.
9 września 2013
W trzecim tygodniu września rozpoczniemy zbieranie deklaracji uczestnictwa w licencji krajowej.
23 grudnia 2012
Zainstalowany został nowy serwer licencji, zgodny z wersją 14.5. Przy tej okazji przypominamy o konieczności zgłoszenia do nas numerów IP komputerów uprawnionych do korzystania z licencji.
5 grudnia 2012
Informujemy, że procedura przetargowa na zakup licencji na oprogramowanie ANSYS CFD jest w toku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2012.
13 września 2012
Rozpoczynamy zbieranie zamówień na udział w programie licencji krajowej na oprogramowanie ANSYS/Fluent na rok 2013.
23 sierpnia 2012
Występują problemy w działaniu serwera licencji; pracujemy nad ich rozwiązaniem. 15:10 serwer licencji działa poprawnie. Za utrudnienia przepraszamy.
11 stycznia 2012
Została uruchomiona licencja stała na oprogramowanie ANSYS CFD na 2012 rok. Nowych uczestników programu licencji krajowej prosimy o zapoznanie się ze szczegółami ustawień.
10 grudnia 2011
Dziś o godz. 16:30 serwer licencji (zatoka) został zaktualizowany do wersji zgodnej z wydaniem 14.0 oprogramowania ANSYS.
21 września 2011
W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi w ICM dniu 26 września 2011 mogą wystąpić przerwy w działaniu serwera licencji. Za utrudnienia przepraszamy.
12 września 2011
Rozpoczynamy zbieranie zamówień na udział w programie licencji krajowej na oprogramowanie ANSYS/Fluent na rok 2012. Więcej...
31 marca 2011
Uruchomiona została nowa wersja serwera licencji krajowej. W razie problemów prosimy o kontakt.
30 grudnia 2010
Uruchomiona została licencja na rok 2011. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami ustawień.
30 listopada 2010
Został zainstalowany nowy serwer licencji zgodny z oprogramowaniem ANSYS w wersji 13.
30 grudnia 2009
Uruchomiona została nowa licencja. W związku z istotnymi zmianami w schemacie licencjonowania prosimy o zapoznanie się ze szczegółami technicznymi na stronie Fluent:_Licencja_krajowa
6 sierpnia 2009
Rozpoczynamy działania związane z zakupem licencji na oprogramowanie firmy Fluent-ANSYS dla instytucji naukowo-badawczych na rok 2010 w ramach programu licencji krajowej. Więcej...
8 stycznia 2009
Informujemy, że w roku 2009 wszyscy użytkownicy programu Fluent mogą bezpłatnie korzystać z modułu NOX.
31 grudnia 2008
Licencja na 2009 rok została uruchomiona o godz. 22:25.
31 grudnia 2008
Z przyczyn leżących po stronie producenta nie mamy dostępu do nowych licencji. Planowany termin wznowienia działania serwera: 2 stycznia.
4 grudnia 2008
Na skutek awarii prądu w części kampusu Ochota między godziną 13:15 a 14:35 nie było dostępu do serwera licencji krajowej.
21 listopada 2008
Odbyła się organizowana przez firmę SymKom konferencja polskich użytkowników oprogramowania ANSYS/Fluent.
22 października 2008
Zakończone zostały negocjacje związane z zakupem oprogramowania Fluent firmy ANSYS dla instytucji naukowo-badawczych na rok 2009 w ramach programu licencji krajowej. Informacje o kosztach zostały przekazane wszystkim uczestniczącym instytucjom.
1 września 2008
Wkrótce rozpoczną się działania związane z zakupem licencji na oprogramowanie firmy Fluent-ANSYS dla instytucji naukowo-badawczych na rok 2009 w ramach programu licencji krajowej.
4 kwietnia 2008
W dniu 8 kwietnia w godzinach 22:00 - 03:00 w związku z pracami w sieci szkieletowej UW mogą występować przerwy w dostępie do serwera licencji.
24 października 2007
Zakończone zostały negocjacje związane z zakupem oprogramowania firmy Fluent-ANSYS dla instytucji naukowo-badawczych na rok 2008 w ramach programu licencji krajowej. Ceny licencji dla instytucji, które zgłosiły zamówienia do czasu zakończenia negocjacji, zamieszczone są w osobnym pliku.
12 września 2007
Rozpoczynamy działania związane z zakupem licencji na oprogramowanie firmy Fluent-ANSYS dla instytucji naukowo-badawczych na rok 2008 w ramach programu licencji krajowej.
14 stycznia 2007
Na komputerze halo zostały zainstalowane nowe wersje Fluenta (6.3.26) i Fidapa (8.7.4). Poprzednia wersja Fluenta jest nadal dostępna poprzez wywołanie fluent -r6.2.16.
9 stycznia 2007
Na komputerze rekin zostały zainstalowane nowe wersje Fluenta (6.3.26) i Fidapa (8.7.4). Poprzednia wersja Fluenta jest nadal dostępna poprzez wywołanie fluent -r6.2.16.
5 października 2006
Zostały zakończone negocjacje dotyczące udostępnienia oprogramowania firmy Fluent użytkownikom z instytucji akademickich i naukowo-badawczych w ramach programu licencji krajowej w roku 2007. Więcej...
6 września 2006
Rozpoczynamy działania związane z zakupem licencji oprogramowania firmy Fluent dla instytucji naukowo-badawczych na rok 2007 w ramach programu licencji krajowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Więcej...
3 sierpnia 2006
Na komputerach rekin oraz halo zostały zainstalowane nowe wersje preprocesorów: Gambit 2.3.16 oraz Tgrid 4.0.16.
24 stycznia 2006
W dniu 27 stycznia 2006 (piątek) w godzinach 15:00-19:00 nastąpi wyłączenie prądu w głównej serwerowni ICM spowodowane konserwacją sieci elektrycznej. W efekcie w tym czasie nie będzie działała sieć lokalna ani serwery (obliczeniowe i licencyjne).
30 listopada 2005
Zostały zakończone negocjacje dotyczące udostępnienia oprogramowania firmy Fluent użytkownikom z instytucji akademickich i naukowo-badawczych w ramach programu licencji krajowej w roku 2006. Więcej...
7 października 2005
Dnia 7 października 2005 (piątek) odbyło się szkolenie KDM pod tytułem "Fluent - aspekty numeryczne: siatki, schematy dyskretyzacji, zbieżność".
Prezentacja - plik .pdf
8 września 2005
Rozpoczynamy działania związane z zakupem licencji oprogramowania firmy Fluent dla instytucji naukowo-badawczych na rok 2006 w ramach programu licencji krajowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Więcej...
30 listopada 2004
Zostały zakończone negocjacje dotyczące udostępnienia oprogramowania firmy Fluent użytkownikom z instytucji akademickich i naukowo-badawczych w ramach programu licencji krajowej w roku 2005. Więcej...
8 listopada 2004
W związku z nasilającymi się od kilku dni problemami z działaniem zatoki, komputera, na którym znajduje się serwer licencji, nastąpi jej wyłączenie. Dołożymy starań, aby przerwa w działaniu była jak najkrótsza i mamy nadzieje, że już jutro uda sie przywrocić zatokę do bezawaryjnego działania. Uprzejmie przepraszamy za niedogodności związane z awarią.
29 października 2004)
Zamykamy listę instytucji uczestniczących w programie licencji krajowej na oprogramowanie firmy Fluent w 2005 roku. O postępach negocjacji uczestniczące instytucje będą informowane na bieżąco.
9 września 2004
Rozpoczynamy działania związane z zakupem licencji oprogramowania firmy Fluent dla instytucji naukowo-badawczych na rok 2005 w ramach programu licencji krajowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu Badan Naukowych nr DI-2/E-343/SPUB-KDM/2004 z dnia 30 stycznia 2004 roku Uniwersytet Warszawski został zobowiązany do negocjowania warunków zakupu i aktualizacji licencji oraz dofinansowania kosztów oprogramowania firmy Fluent Europe Ltd dla instytucji naukowo-badawczych w Polsce w 2005 roku. Negocjacje prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Wzorem lat ubiegłych w 2005 roku oprogramowanie firmy Fluent Europe Ltd będzie udostępniane na zasadach licencji krajowej. Ośrodki objęte umową będą wykorzystywać oprogramowanie za pośrednictwem mechanizmu Flexlm zainstalowanego na serwerze w ICM.Wysokość udziału własnego instytucji uczestniczących w programie licencji krajowej zostanie określona na podstawie zapotrzebowania na oprogramowanie oraz negocjacji z przedstawicielami firmy Fluent. Dołożymy starań, aby nie nastąpiły istotne zmiany w kosztach w porównaniu z ubiegłym rokiem.

26 lutego 2004
W związku z modernizacją instalacji elektrycznej w ICM w dniu 3 marca 2004 (środa) w godzinach 17:00 - 19:00 nastąpiło wyłączenie serwera licencji oprogramowania Fluent.
1 marca 2004
W dniach 29 lutego - 1 marca 2004 w godzinach 22.00 - 8.00 nastąpiła przerwa w połączeniu serwera licencji z siecią zewnętrzną. Przepraszamy za spowodowane tym problemy.
25 lutego 2004
Dnia 24 lutego 2004 nastąpiła krótka przerwa w działaniu serwera licencji. Przepraszamy za spowodowane tym problemy.
25 listopada 2003
Zostały zakończone negocjacje dotyczące udostępnienia oprogramowania firmy Fluent użytkownikom z instytucji akademickich i naukowo-badawczych w ramach programu licencji krajowej w roku 2004. Więcej...
12 listopada 2003
W dniu 28 listopada 2003 odbędzie się SEMINARIUM FLUENT 2003. Organizatorem seminarium jest firma SymKom - przedstawiciel Fluenta w Polsce. Seminarium poprzedzą WARSZTATY FLUENT 2003, które odbędą się dnia 27 listopada 2003. Organizatorami warsztatów jest SymKom oraz ICM.
29 października 2003
Dnia 31 października 2003 zamykamy listę instytucji zainteresowanych przystąpieniem do programu licencji krajowej w roku 2004. Zakończenie negocjacji powinno nastąpić w połowie listopada 2003.
28 października 2003
Dnia 28 października 2003 w godzinach 11:57 - 12:49 w wyniku awarii zasilania nastąpiła przerwa w działaniu serwera licencji. Przepraszamy za wynikające z tego niedogodności.
9 września 2003
Rozpoczynamy zbieranie zapotrzebowań od instytucji naukowo-badawczych zainteresowanych udziałem w programie licencji krajowej oprogramowania firmy Fluent w roku 2004. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
W dniach 4 i 5 lipca 2003 w związku z koniecznością uaktualnienia systemu operacyjnego nastąpią przerwy w działaniu serwera licencji oprogramowania firmy Fluent.
2003-07-4 piątek 18:00+ ok 2h i/lub 2003-07-5 sobota 10:00+ ok 2h.
16 grudnia 2002
W 2003 roku kontynuowane będzie udostępnianie oprogramowania firmy Fluent użytkownikom z instytucji akademickich i naukowo-badawczych w ramach programu licencji krajowej. Negocjacje i związane z nimi formalności są już prawie zakończone. Więcej...
24-25 października 2002
Spotkanie użytkowników oprogramowania firmy Fluent.
Fluent.gif