FFTW

FFTW MIT Na licencji: GNU Lista aplikacji

FFTW (Fastest Fourier Transform in the West) to biblioteka procedur języka C służąca do obliczania dyskretnej transformaty Fouriera (DFT) w jednym lub więcej wymiarach, dla dowolnego rozmiaru danych wejściowych, zarówno rzeczywistych i zespolonych.

FFTW jest uważana za najszybszą implementację FFT wśród bibliotek udostępnianych w formie open-source.

Dostępne wersje

  • Nostromo
    • fftw/2.1.5
    • fftw/3.1.2_essl
    • fftw/3.3.3


Materiały

  • [1] Manual for FFTW online [HTML]
  • [2] Manual for FFTW online [PDF]
  • [3] FFTW Tutorial