Exciting

Exciting exciting-code.org Na licencji: na licencji::GPL Lista aplikacji

Exciting jest pakietem do obliczeń kwantowo – mechanicznych bazującym na rzeczywistym potencjale (all – electron full – potential) oraz zastosowaniu różnych funkcji bazowych klasy rozszerzonej bazy fal plaskich z lokalnymi orbitalami ( (L)APW+lo). Bazy te są uważane za najdokładniej odwzorowujące rozwiązania równań Kohna – Shama, pozwalają one na prowadzenie obliczeń DFT z dokładnością rzędu μHartree. Pakiet został zaprojektowany nie tylko do wyznaczanie stanów podstawowych kryształów ale przede wszystkim stanów wzbudzonych oraz ich własności. Pozwala on na prowadzenie obliczeń DFT zależnych od czasu w reżimie linowej odpowiedz z uwzględnieniem statycznych i dynamicznych potencjałów korelacyjno – wymiennych. Pakiet umożliwia na obliczanie własności optycznych oraz spektralnych dla metali i półprzewodników oraz molekuł. Wzbudzenia w układzie są obliczane za pomocą wielo-ciałowego rachunku zaburzeń.


Dostępne instalacje