Dalton

Dalton Na licencji: darmowa do celów akademickich Lista aplikacji


Dalton jest pakietem składającym się z programów obliczeniowych dla mechaniki kwantowej cząsteczek. Posiada zaimplementowane metody obliczeniowe własności molekularynych na następujących poziomach teorii: HF, DFT, MCSCF i CC. Podstawowe cechy tego programu to:

  • metody optymalizacji geometrii pierwszego i drugiego rzędu
  • efektywne i niezawodne metody drugiego rzedu znajdowania stanów przejściowych
  • możliwe prowadzenie optymalizacji z więzami (odległości między atomowe, kąty, kąty dwuścienne)
  • dostępne numerycznie wszysktkie pochodne energii, wykorzystujące najwyższą pochodną daną analitycznie
  • kody HF i DFT mogą być wykonywane sekwencyjnie lub równolegle. (używa się replik macierzy Focka i interfejsów MPI lub PVM3)
  • implementacja efektywnych potencjałów rdzeniowych (ECPs)


Dokumentacja

Dokumentacja do oprogramowania Dalton dostępna jest na stronie domowej pakietu Dalton.

Dostępne instalacje