Cp2k

CP2K cp2k.org Na licencji: na licencji::GPL Lista aplikacji


CP2K to darmowy pakiet do symulacji molekularnych w fazie gazowej, jak i w ciele stałym. Posiada zaimplementowane metody obliczeniowe własności molekularnych na różnych poziomach teorii, m.in. DFT, NDDO. Najczęściej wykorzystywany jest do przewidywania energii i struktury układów, mechanizmów reakcji, czy dynamiki wewnętrznej.


Dostępne instalacje

  • Topola
    • cp2k/2.4.0
    • cp2k/2.6.1
    • cp2k/4.1