Co to jest system kolejkowy

Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

System kolejkowy to element systemu operacyjnego odpowiedzialny za zarządzanie zasobami komputera obliczeniowego i przydzielanie ich użytkownikom zgodnie z obowiązującymi zasadami. Pozwala na optymalne wykorzystanie mocy obliczeniowych i pamięci komputera. Na wszystkich maszynach obliczeniowych obowiązkowo należy korzystać z systemu kolejkowego.

Kolejne zadania użytkowników zostają umieszczone w tzw. kolejce. Gdy zadeklarowane przez użytkowników zapotrzebowanie przekracza dostępne zasoby obliczeniowe tj. czasu procesora, pamięci operacyjnej i dyskowej, zadania kolejno oczekują na dostęp. Praca z systemem kolejkowym przebiega następująco:

  1. użytkownik pisze tzw. skrypt, w którym określa zasoby niezbędne do przeprowadzenia obliczeń, a także sposób wykonania zadania
  2. użytkownik umieszcza zadanie w kolejce
  3. system kolejkowy na bieżąco sprawdza dostępność zasobów; gdy jest taka możliwość, rezerwuje zasoby według specyfikacji użytkownika, po czym uruchamia zadanie
  4. po zakończeniu obliczeń system kolejkowy zwalnia zarezerwowane zasoby i próbuje je zarezerwować dla następnych zadań czekających w kolejce

Poszczególne systemy kolejkowe różnią się w szczegółach składni plików skryptowych, a także w nazwach i składni poleceń służących do wstawiania zadań do kolejki czy sprawdzania ich statusu w kolejce.

Informacje na temat systemów kolejkowych w ICM