CPMD

CPMD CPMD consortium Na licencji: darmowy do celów akademickich Lista aplikacji


CPMD (Car Parinello Molecular Dynamics) jest pakietem do obliczeń kwantowo-mechanicznych dla ciał stałych i cząsteczek. Obliczenia realizuje w ramach przybliżenia DFT (ang. Density Functional Theory) w bazie fal płaskich z wykorzystaniem pseudopotencjałów. Jest szczególnie optymalizowany na zastosowania w dynamice molekularnej.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie domowej pakietu i w podręczniku użytkownika dostępnym on-line w formacie html , ps lub pdf.

CPMD jest dostępne darmowo do celów akademickich. Osoby chcące wykorzystać to oprogramowanie muszą jedynie zarejestrować się u twórców programu. Można to zrobić tutaj. Osoby, które chciałyby uzyskać dostęp do pakietu na komputerach ICMu prosimy o kontakt po wcześniejszym dokonaniu rejestracji.


Dostępne instalacje