Kompilatory C

(Przekierowano z C)
Dostęp do zasobów ICM
Konto użytkownika
Grant obliczeniowy
Uruchamianie obliczeń
Oprogramowanie
Pomoc
Poradniki różne

Na każdej maszynie obliczeniowej dostępny jest co najmniej jeden kompilator języków C i C++.

Spis treści

halo2

Na halo2 dostępne są kompilatory GNU oraz komercyjne kompilatory firmy Portland Group. Kompilatory GNU są dostępne bezpośrednio po zalogowaniu. Domyślną wersją jest 4.3.6 (wywoływana przez gcc/g++) , dostępne są, także wersje 4.6.3 i 4.4.7 wywoływane odpowiednio poleceniami gcc-4.6.3 i gcc-4.4.7 dla C i g++-4.6.3 i g++-4.4.7 dla C++. Aby użyć kompilatorów firmy Portland Group należy skorzystać z narzędzia module, w celu sprawdzenia dostępnych kompilatorów należy wpisać polecenie:

module avail

Aby skorzystać z wersji nr kompilatora PGI należy załadować odpowiedni moduł:

module load pgi/nd 

Kompilatory C oraz C++ firmy Portland Group wywoływane są poleceniem pgccoraz pgc++ odpowiednio.

hydra

Na hydra dostępne są kompilatory GNU i Open64 oraz komercyjne kompilatory firmy Portland Group i firmy Intel. Kompilatory GNU są dostępne bezpośrednio po zalogowaniu w wersji 4.4.7. Po załadowaniu modułu compilers/gnu/4.8.1 dostępna jest, także wersja 4.8.1.

Aby użyć kompilatorów firm Portland Group lub Intel oraz Open64 należy załadować odpowiedni moduł. Lista dostępnych modułów może być wyświetlona poleceniem: module avail, moduły wczytuje się poprzez: module load nazwa_modulu. Moduły te są widziane tylko na węzłach obliczeniowych.

Kompilatory C oraz C++ firmy Portland Group wywoływane są poleceniem pgcc oraz pgc++ odpowiednio.

Kompilatory C oraz C++ firmy Intel wywoływane są poleceniem icc.

Kompilatory C oraz C++ Open64 wywoływane są poleceniami opencc oraz openCC.

nostromo

Na nostromo dostępna są kompilatory GNU oraz kompilatory IBM XL. Oba kompilatory są dostępna po zalogowaniu.

Kompilatory GNU są w wersji 4.4.7 i mogąbyć uruchamiany komendą gcc dla C oraz g++ dla C++.

Kompilatory IBM są dostępne w wersji 12.1 i dla C, C++ wywoływane są poleceniami bgxlc i bgxlfc++, odpowiednio. Ponadto dostępna jest dla nich wersja thread safe, pozwalająca na bezpieczne kompilowanie programów wielowątkowych (do polecenia należy dodać końcówkę _r np. bgxlc++_r).

Zalecane jest korzystanie z kompilatorowi IBM w wersji thread safe

boreasz

Na boreasz dostępne są kompilatoryGNU oraz IBM XL, są one dostępne bezpośrednio po zalogowaniu.

Komendy do wywalania kompilatorów C oraz C++ firmy IBM są odpowiednio xlc oraz xlc++, odpowiednio. Ponadto dostępna jest dla nich wersja thread safe, pozwalająca na bezpieczne kompilowanie programów wielowątkowych (do polecenia należy dodać końcówkę _r np. bgxlc++_r).

Kompilatory GNU są w wersji 4.2.0 i są wywoływane komendami gcc i g++ odpowiednio dla C i C++.

Zalecane jest korzystanie z kompilatorowi IBM w wersji thread safe

notos

Na notos dostępna są kompilatory GNU oraz kompilatory IBM XL. Kompilatory IBM są dostępne bezpośrednio po zalogowaniu w wersji 11.1. Kompilatory GNU są w wersji 4.1.2 i wymagają załadowania modułu gnu_comp (module load gnu_comp).

Kompilatory C oraz C++ firmy IBM są wywoływane przez komendy xlc oraz xlc++, odpowiednio. Ponadto dostępna jest dla nich wersja thread safe, pozwalająca na bezpieczne kompilowanie programów wielowątkowych (do polecenia należy dodać końcówkę _r np. bgxlc++_r).

Kompilatory GNU są wywoływane przez komendę powerpc-bgp-linux-gcc oraz powerpc-bgp-linux-g++ . Należy zwrócić uwagę ze domyślne kompilatory GNU (gfortran) są kompiltorami dla węzła dostępowego i nie należy nimi kompilować programów uruchamianych na węzłach obliczeniowych.