Biuletyn nr 8: Warsztaty KFnrD

Biuletyn KDM
1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30
31 | 32
Lista biuletynów

Autor: ma autora::Łukasz Bolikowski

jest częścią::Biuletyn nr 8 tytuł:=Warsztaty KFnrD krótki tytuł:=Warsztaty KFnrD data publikacji:=2006-01-27 numer biuletynu:=8 słowo kluczowe:=Wydarzenie słowo kluczowe:=KFnrD

W ubiegłym tygodniu w ICM gościli stypendyści Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jest to stowarzyszenie, które za jeden z celów stawia "poprawę warunków rozwoju dzieci i młodzieży, zwiększenie szans pełnego rozwoju dzieciom wybitnie uzdolnionym".

ICM, podobnie jak wiele innych ośrodków naukowych w Polsce, współpracuje czynnie z KFnrD, organizując dla młodzieży licealnej o zainteresowaniach ścisłych coroczne warsztaty modelowania komputerowego.

W tym roku uczestnicy warsztatów pracowali nad trzema zagadnieniami:

  • przepływem cieczy w złożonych sieciach, przedstawionym przez prof. Marka Niezgódkę
  • segmentacją danych z obrazów medycznych, przedstawionym przez dr. Krzysztofa Nowińskiego
  • uliniawianiem sekwencji aminokwasów, przedstawionym przez dr. Witolda Rudnickiego

Każdemu z tematów towarzyszyły wykłady. Pozostały czas uczestnicy spędzili w laboratorium komputerowym pisząc programy rozwiązujące przedstawione problemy.

Więcej informacji o KFnrD na stronie: http://www.fundusz.org/

Czaszka.png Czaszka.map.png
Segmentacja obrazów medycznych (wynik działania programu p. Jarosława Błasioka)