BerkeleyGW

BerkeleyGW berkeleygw.org Na licencji: Lista aplikacji


Pakiet BerkeleyGW jest zbiorem programów pozwalających na wyznaczanie własności materiałowych oraz optycznych dużych nanostruktur. Dla przyśpieszenia obliczeń grupy cząstek są zastępowane przez pseudo-cząstki. Kod pozwala na badanie kryształów, powierzchni, drutów oraz molekół. Pakiet używa jako inputu wyników metody pola średniego z wielu kodów kwantowo – mechanicznych używających metody funkcjonału gęstości (DFT) w implementacji teorii Kohn-Sham takich jak: PARATEC, Quantum ESPRESSO, SIESTA, PARSEC, Octopus, czy TBPW (aka EPM). Pakiet zawiera trzy główne składniki:

  • Epsilon – pozwala na obliczanie nie redukowalnej polaryzowalności w przybliżeniu Random Phase Approximation oraz użycia ich do generowania macierzy dielektrycznej (dielectric matrix ) oraz jej odwrotności.
  • Sigma – pozwala na wyznaczenie poprawki samo – oddziaływania dla energii w obliczeniach poziomów energetycznych metodą DFT przy użyciu przybliżenia GW w podejściu Hedin – Lundqvist, zastosowanie metodologii obliczeń z pierwszych zasad (włącznie z przybliżeniem Hybertsena i Louie'a) do generowania plazmonowo - biegunowego modelu dla macierzy dielektrycznej zależnej od częstości.
  • BSE – pozwala na rozwiązywanie równań Bethe-Salpetera dla skorelowanych wzbudzeń elektron – dziura.


Dostępne instalacje