Baza danych projektów

Granty

Kierownicy projektów ICM oraz ich realizatorzy mogą aktualizować informacje o projekcie i uczestnikach oraz monitorować wykorzystanie zasobów ICM korzystając z bazy dostępnej pod adresem: https://granty.icm.edu.pl/.