Accelrys: NoweZasady1516

BIOVIA BIOVIA Na licencji: krajowa, płatna Lista aplikacji
Oprogramowanie BIOVIA w ICM UW
Nowinki
Produkty
Uruchamianie
Szkolenia, spotkania, seminaria
Licencja krajowa
Zasady uczestnictwa 2015/2016
Współuczestnicy
Publikacje uczestników
Ankieta Użytkownika
Poradniki
NaZaPki: Licencja BIOVIA
Dokumentacja: Insight II (po polsku)
Poradnik ICM: Modelowanie biomolekularne
(Joanna Trylska, Magdalena Gruziel)
Poradnik ICM: Projektowanie leków
(Piotr Setny)
molnet.eu - niezależny portal internetowy
poświęcony modelowaniu; redagowany
przez Marka Doskocza


Spis treści

Licencja akademicka 2015/2016

W wyniku zakończenia negocjacji z firmą BIOVIA (d.Accelrys), zostanie przedłużona licencja akademicka na oprogramowanie tej firmy na 2015/2016 rok. Podobnie jak w zeszłych latach oprogramowanie BIOVIA obsługiwane będzie przez system licencjonowania wykorzystujący serwer licencji FlexLM. Oznacza to, że licencja zawierać będzie pełen zestaw modułów Discovery Studio i Materials Studio. Jeśli oprogramowanie zostanie rozwinięte o kolejny moduł, zostanie on włączony do licencji. Do licencji może przystąpić nieograniczona liczba instytucji, instytucje mogą przyłączyć się do licencji w dowolnym momencie podczas trwania licencji. Udział w licencji wiąże się z poniesieniem kosztów : dla dotychczasowych użytkowników opłata rejestracyjna jest proporcjonalna do stopnia wykorzystania licencji w minionym roku akademickim (2014/2015), natomiast dla nowych użytkowników jest to minimalna opłata rejestracyjna.

Instytucje akademickie chcące uczestniczyć w licencji krajowej muszą się zarejestrować w firmie BIOVIA. Formularze rejestracyjne można pobrać z linków na dole strony lub uzyskać od Karen Luckman z BIOVIA. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać e-mailem lub przefaksować do Karen Luckman na numer +44-870-132-8502.

Licencja dydaktyczna 2015/2016

W tym roku po raz kolejny dostępna będzie krajowa licencja dydaktyczna obsługiwana, podobnie jak akademicka, przez jeden serwer. Licencja dydaktyczna funkcjonuje w ramach licencji akademickiej, czyli nieodpłatnie. Umożliwi ona jednoczesne uruchomienie 20 kopii tego samego modułu, dowolnego w zakresie listy dostępnych (z zastrzeżeniem, że wykorzystane mają być wyłącznie w celach edukacyjnych). Oznacza to jednak, że prowadzący zajęcia, chętni do korzystania z niej, proszeni będą o ustalenie terminu swoich zajęć z ICM.

Zakres licencji

Programy, biblioteki modułów, liczba tokenów

  • Każdy zarejestrowany serwer uzyska dostęp do pełnej biblioteki oprogramowania (biblioteki i i ii) oraz do puli 999 żetonów/tokenów (tzw. licencja nieograniczona) na okres od rejestracji do 29 września 2016 r.
  • Każdy zarejestrowany użytkownik indywidualny uzyska dostęp albo do biblioteki i (Discovery Studio), albo do biblioteki ii (Materials Studio).


Biblioteki DS i MS będą aktualizowane o nowo powstałe produkty. Obecnie zawierają następujące moduły:

i. Discovery Studio

DS Standalone; DS CFF; DS CHARMm; DS MMFF; DS Biopolymer; DS Protein Refine; DS DMOL3 Molecular; DS QUANTUMM; DS ADMET; DS Catalyst Conformation; DS CATALYST DB BUILD; DS CATALYST DB SEARCH; DS CATALYST HYPOTHESIS; DS CATALYST SBP; DS CATALYST SCORE; DS CATALYST SHAPE; DS DE NOVO LIGAND BUILDER; DS LIBRARY DESIGN; DS QSAR+ BUNDLE; DS TOPKAT; DS DMOL3DESCRIPTORS COMPONENT; DS NNET COMPONENT; DS VAMPDESCRIPTORS COMPONENT; DS ADMET; DS CATALYST CONFORMATION; DS DE NOVO EVOLUTION; DS DE NOVO LIGAND BUILDER; DS FLEXIBLE DOCKING; DS LIBDOCK; DS LIBRARY DESIGN; DS LIGANDFIT; DS LIGANDSCORE; DS LUDI; DS MCSS; DS TOPKAT; DS MODELER; DS PROTEIN DOCKING; DS PROTEIN FAMILIES; DS PROTEIN HEALTH; DS SEQUENCE ANALYSIS; DS X-RAY;DS Protein Aggregation; Accelrys Draw Enterprise


ii. Materials Studio

MS Visualizer & Collection, MS Conformers, MS Forcite Plus Site, MS Gaussian Interface, MS QSAR+, MS Reflex, MS VAMP Interface, MS VAMP, MS Adsorption Locator, MS Amorphous Cell Site, MS Blends, MS Compass Site, MS GULP Interface, MS GULP Site, MS Mesocite Site, MS Mesodyn Interface, MS Mesodyn, MS Sorption Site, MS Synthia, MS CASTEP Site, MS CASTEP Interface, MS DFTB+, MS DMOL3 Interface, MS DMOL3 Solid State Site, MS NMR CASTEP Site, MS ONETEP Site, MS ONETEP Interface, MS QMERA Site, MS QMERA Interface, MS Morphology, MS Motif, MS Polymorph Predictor Interface, MS Polymorph Predictor, MS Reflex Plus, MS Reflex QPA, MS X-Cell

iii. Pozostałe, już nie wspierane, moduły w bibliotece oprogramowania dostępne wyłącznie na komputerach ICM UW na mocy licencji wieczystej :

Biopolymer, C2.CASTEP, C2.CASTEP Interface, C2.CrystalBuilder C2.Discover, C2.DMol3 Interface, C2.DMol3-Molecular, C2.DMol3-SolidState, C2.Dynamics, C2.ForceFieldEditor, C2.Ludi, C2.Minimizer, C2.Open Force Field, C2.Visualizer LS, C2.Visualizer MS, C2.ZINDO, C2.ZINDO Interface, CFF, DelPhi, Discover LS, Homology, Insight II LS, Sketcher, Profiles-3D.

Cennik

UWAGA: Wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrują się przed 30 października 2015 r. uprawnieni są do 20% zniżki.

Minimalna roczna opłata rejestracyjna wynosi 1500 euro.

Do licencji można się przyłączyć w dowolnym momencie roku licencyjnego na okres do końca roku licencyjnego.

Dotychczasowi użytkownicy, w celu ustalenia kosztów przyłączenia się do licencji krajowej proszeni są o uprzedni kontakt e-mailowy z opiekunami licencji.

Formularz rejestracyjny

- wersja angielska

- wersja polska

Skąd wziąć oprogramowanie?

Info pod tym linkiem..


Wszelkie zapytania, uwagi oraz problemy z działaniem oprogramowania prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną do opiekunów oprogramowania.