Accelrys: NoweZasady1314

Accelrys Accelrys Na licencji: krajowa, płatna Lista aplikacji
Oprogramowanie Accelrys w ICM
Nowinki
Produkty
Uruchamianie
Szkolenia, spotkania, seminaria
Licencja krajowa
Zasady uczestnictwa 2014/2015
Współuczestnicy
Publikacje uczestników
Poradniki
NaZaPki: Licencja Accelrys
Dokumentacja: Insight II (po polsku)
Poradnik ICM: Modelowanie biomolekularne
(Joanna Trylska, Magdalena Gruziel)
Poradnik ICM: Projektowanie leków
(Piotr Setny)
molnet.eu - niezależny portal internetowy
poświęcony modelowaniu; redagowany
przez Marka Doskocza


Spis treści

Licencja akademicka 2013/2014

W wyniku zakończenia negocjacji z firmą Accelrys, zostanie przedłużona licencja akademicka na oprogramowanie Accelrys na rok 2013/2014. Podobnie jak w zeszłych latach oprogramowanie Accelrys obsługiwane będzie przez system licencjonowania wykorzystujący tzw. FLEXITOKENY. Oznacza to, że licencja zawierać będzie pełen zestaw modułów Discovery Studio i Materials Studio. Jeśli oprogramowanie zostanie rozwinięte o kolejny moduł, zostanie on włączony do licencji. Do licencji może przystąpić nieograniczona liczba instytucji, instytucje mogą przyłączyć się do licencji w dowolnym momencie podczas trwania licencji. Udział w licencji wiąże się z poniesieniem kosztów, proporcjonalnych do stopnia wykorzystania licencji w minionym roku akademickim (2012/2013).

Instytucje akademickie chcące uczestniczyć w licencji krajowej muszą się zarejestrować w firmie Accelrys. Formularze rejestracyjne można pobrać z linków na dole strony lub uzyskać od Karen Luckman z Accelrys'a. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać e-mailem lub przefaksować do Karen Luckman na numer +44-870-132-8502.

Licencja dydaktyczna 2013/2014

W tym roku po raz kolejny dostępna będzie krajowa licencja dydaktyczna obsługiwana, podobnie jak akademicka, przez jeden serwer. Licencja dydaktyczna funkcjonuje w ramach licencji akademickiej, czyli nieodpłatnie. Umożliwi ona jednoczesne uruchomienie 10 kopii tego samego modułu, dowolnego w zakresie listy dostępnych (z zastrzeżeniem, że wykorzystane mają być wyłącznie w celach edukacyjnych). Oznacza to jednak, że prowadzący zajęcia, chętni do korzystania z niej, proszeni będą o ustalenie terminu swoich zajęć z ICM.

Zakres licencji

Programy, biblioteki modułów, liczba tokenów

  • Każdy zarejestrowany serwer uzyska dostęp do pełnej biblioteki oprogramowania (biblioteki i i ii) oraz do puli 65 żetonów/tokenów na okres od rejestracji do 29 września 2014.
  • Każdy zarejestrowany użytkownik indywidualny uzyska dostęp albo do biblioteki i (Discovery Studio), albo do biblioteki ii (Materials Studio).


Biblioteki DS i MS będą aktualizowane o nowo powstałe produkty. Obecnie zawierają następujące moduły:

i. Discovery Studio

DS Standalone; OFFLINE ACCESS LICENSING; Accelrys Draw Enterprise; DS CHARMm; DS MMFF; DS CFF; DS DMOL3 Molecular; DS QUANTUMM; DS ADMET; DS TOPKAT; DS QSAR PLUS;DS DMOL3 DESCRIPTORS COMPONENT; DS LIBRARY DESIGN; DS Catalyst Score; DS Catalyst Conformation; DS CATALYST DB BUILD; DS CATALYST DB SEARCH; DS CATALYST HYPOTHESIS; DS CATALYST SBP; DS CATALYST SHAPE; DS DE NOVO LIGAND BUILDER; DS DE NOVO EVOLUTION; DS FLEXIBLE DOCKING; DS LIBDOCK; DS LIGANDFIT; DS LIGANDSCORE; DS LUDI; DS MCSS; DS Analysis; DS Biopolymer; DS Protein Refine; DS MODELER; DS PROTEIN FAMILIES; DS PROTEIN HEALTH; DS SEQUENCE ANALYSIS; DS X-RAY; DS PROTEIN DOCKING.


ii. Materials Studio

MS Adsorption Locator; MS Amorphous Cell; MS Blends; MS CASTEP Interface; MS CASTEP Parallel; MS COMPASS Parallel; MS Conformers; MS DFTB+; MS Discover Parallel; MS DMol3 Interface; MS DMol3-Solid State Parallel; MS Equilibria; MS Forcite Plus; MS Gaussian Interface; MS GULP Interface; MS GULP Parallel; MS Mesocite; MS Mesodyn; MS Mesodyn Interface; MS Morphology; MS Motif; MS NMR CASTEP Parallel; MS ONETEP; MS ONETEP Interface; MS Polymorph Predictor; MS Polymorph Predictor Interface; MS QMERA; MS QMERA Interface; MS QSAR Plus; MS Reflex Plus; MS Reflex QPA; MS Sorption; MS Synthia; MS Vamp; MS Vamp Interface; MS Visualizer; MS X-Cell.

iii. Pozostałe, już nie wspierane, moduły w bibliotece oprogramowania dostępne wyłącznie na komputerach ICM UW na mocy licencji wieczystej :

Biopolymer, C2.CASTEP, C2.CASTEP Interface, C2.CrystalBuilder C2.Discover, C2.DMol3 Interface, C2.DMol3-Molecular, C2.DMol3-SolidState, C2.Dynamics, C2.ForceFieldEditor, C2.Ludi, C2.Minimizer, C2.Open Force Field, C2.Visualizer LS, C2.Visualizer MS, C2.ZINDO, C2.ZINDO Interface, CFF, DelPhi, Discover LS, Homology, Insight II LS, Sketcher, Profiles-3D.

Licencja dodatkowa: moduły/programy

Dodatkowo, licencja obejmuje zestaw modułów/programów nie objętych systemem żetonowym:

  • MS MesoProp - 1 licencja typu floating

Cennik

UWAGA: Wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrują się przed 30 października 2013 r. uprawnieni są do 20% zniżki.

Minimalna roczna opłata rejestracyjna wynosi 1000 euro.

Do licencji można się przyłączyć w dowolnym momencie roku licencyjnego na okres do końca roku licencyjnego.

Dotychczasowi użytkownicy, w celu ustalenia kosztów przyłączenia się do licencji krajowej proszeni są o uprzedni kontakt e-mailowy z opiekunami licencji.

Formularz rejestracyjny

- wersja angielska

- wersja polska

Skąd wziąć oprogramowanie?

Info pod tym linkiem..


Wszelkie zapytania, uwagi oraz problemy z działaniem oprogramowania prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną do opiekunów oprogramowania.