ACML

ACML AMD Na licencji: {{{licencja}}} Lista aplikacji

AMD Core Math Library jest biblioteką dostarczaną wraz z komputerami wyposarzonymi w procesory firmy AMD zawierającą zoptymalizowane dla tej architektury wersje bibliotek matematycznych. W szczególności oferuje:

  • wydajną implementację funkcji BLASa;
  • wydajną implementację funkcji LAPACKa;
  • bibliotekę szybkiej transformaty Fouriera (FFT);
  • procedury do generacji liczb pseudolosowych;
  • bibliotekę ACML_MV zawierającą szybkie wersje podstawowych funkcji matematycznych zarówno w wersji skalarnej, jak i wektorowej.

Informacje

Na klastrze halo biblioteka zainstalowana jest w katalogu /opt/acml/.

Podręczniki i materiały dotyczące biblioteki ACML: